За да използвате eduroam на устройство с Android OS: