Конфигурация на Windows 8/8.1/10 за връзка с eduroam

Автоматична

Моля, изтеглете и инсталирайте следният файл:

eduroam.exe

Той ще приложи настройките, които са необходими за използване на eduroam. При първото свързване използвайте е-mail адреса си и паролата за вход в пощата си (Конфигуриране).