Конфигурация за връзка с eduroam - предстои

Моля, изтеглете и инсталирайте следният файл:

eduroam.exe

Може да изтеглите този файл или да използвата указанията по-долу: