При възникнали проблеми, моля пишете на eduroam@tu-sofia.bg

Технически Университет - София

Център за Информационни Ресурси

направление „Информационни мрежи и комуникации“