За да използвате eduroam на Apple iOS мобилни устройства(iOS 7 и по-висока) свалете следният файл:


Eduroam-TU.mobileconfig

След инсталация на профила на телефона първият път ще трябва ръчно да се свържете.