Бърз безжичен достъп до Интернет с вашия лаптоп или смартфон - безплатно за студенти, изследователи и служители от академичните институции в цял свят.

Използвайте на територията на университета тук и сега в другите участващи университети в България и в чужбина.

eduroam (Education Roaming) - роуминг достъп до мрежата в изследователски и образователни мрежи в Европа, Азия, Австралия и Канада, с оторизация при достъп до мрежата на мобилните потребители.

История: eduroam е стартирана през 2003-та година от работната група TF-Mobillity на TERENA. Използва се възможността за комбинирането на RADIUS базирана архитектура с 802.1X технология.

Технология: базира се на йерархична структура от автентикационни сървъри, работещи по протокола RADIUS. Това позволява достъпът до Интернет и други мрежови ресурси на територията на участващите институции както от локални, така и от гостуващи потребители. Приемащата институция осигурява включване в мрежата, съобразно своята политика и политиката на eduroam, a сървърите на институцията на гостуващия потребител осигуряват идентификацията му.

Членове на eduroam

Членове на eduroam в ТУ-София:

Статус на услугата: ( Синьо - Услугата е налична; Червено – Услугата не е налична)